سرزمین ایل بهمئی

هرچند در سالهای قبل و در پست‌های «جغرافیای ایل بهمئی»، «تقسیمات اقلیمی بهمئی» و «آب و هوای بهمئی» نگاهی به فاکتورهای جغرافیایی آن گشت امّا مناسب دیده شد تا در مجال حاضر و در ادامه چند گفتار پیشین نگاهی به سرزمین و قلمرو جغرافیایی ایل بهمئی بر مبنای آثار دکتر جواد صفی‌نژاد انداخته شود. به هر عنوان ایشان در این باره بیان داشته‌اند: ادامه‌ی گفتار

قلعه خان‌نشین در ایل بهمئی

علاوه بر بهون، قلعه خان‌نشین نیز یکی دیگر از انواع مسکن در گذشته‌ی ایل می‌باشد که در پست مسکن در ایل بهمئی وعده داده شده بود تا در چارچوب گفتاری مستقل بدان پرداخته گردد. در همین راستا دکتر الویا رسترپو همسر زنده‌یاد دکتر نادر افشار نادری، انواع مسکن در میان بهمئی‌ها را بشرح زیر عنوان کرده‌اند: ادامه‌ی گفتار