زبان لری

زبان نه تنها وسیله ارتباط بین اعضای یک جامعه است بلکه یکی از مهمترین عوامل شناخت قومی نیز می باشد. از همین رو زبان بعنوان عامل عمده ای در تقسیم بندی های گروههای قومی دخالت دارد. به طور کلی زبانهای رایج در بین مردم ایران به سه گروه می توان تقسیم کرد که عبارتند از:۱٫ شعبه آریایی ۲٫ شعبه سامی ۳٫شعبه آلتایی ادامه‌ی گفتار

نژاد قوم لر

برخی از پژوهشگران غربی در اواخر قرن ۱۹ به جمع آوری اطلاعات انسانشناسی جسمی یعنی اندازه گیری جمجمه و دیگر مشخصات ظاهری بدنی در بین ایرانیان و دیگر اقوام پرداختند. برای مثال دانیلو پزشک سفارت روسیه در ایران نام برد که ۵ سال در کشور ما اقامت داشت، او درباره لرها می نویسد: تا آنجایی که می توان از مشاهده تعداد کمی از افراد لر قضاوت کرد، نوع خصوصیات جسمانی می رساند که لرها در خالص ترین قبایل ایرانی می باشند. ادامه‌ی گفتار

معنی واژه لر

بررسیهای زبانشناسی و فرهنگی نشان دهنده پیوستگی قوم لر با دیگر اقوام ایرانی و به ویژه شعبه فارسی است. قوم لر در زمانهای دور دارای نام یا نامهای دیگری بوده که با گذشت زمان نام قدیمی جای خود را به نام جدیدتر داده تا اینکه سرانجام واژه لر جایگزین دیگر نامها گردیده است. ادامه‌ی گفتار

پراکندگی قوم لر

قبل از آنکه برخی اقوام آریایی کوچ معروف خود را به سوی فلات ایران آغاز کنند، کهن ترین مردم ساکن ایران که صاحب خط بوده و از خود نام و نشانی به جا گذاشته اند همانا عیلامی ها هستند. محدوده عیلام شامل تمام استان خوزستان و کهگیلویه، بخشهای جنوبی استان لرستان و همچنین قسمتهایی از ایلام، بختیاری، بوشهر و فارس امروزی بوده است. ادامه‌ی گفتار