جغرافیای ایل بهمئی

بَهْمِئی، منطقه وسيعی است در جنوب غربی ایران واقع در غرب استان کُهْگيلويه بويراحمد و شرق استان خوزستان که حدود آن از شمال به خط الرأس کوه کارون (غارون) در جنوب استان چهارمحال و بختیاری، از غرب به خاک جانَکی گرمسير و رامهرمز و از جنوب به حومه ی شهرستان بهبهان محدود می شود و شرق آن را خاک ایل طيبی فراگرفته است. ادامه‌ی خواندن