تقسیمات اقلیمی بهمئی

سرزمین مشترک بعنوان مهّم ترین بخش از عناصر مهّم تشکیل دهنده هویت بهمئی، دارای جایگاه رفیعی در گذشته ی طوایف ایل بهمئی بوده است. سرزمینی که بهمئی ها در گذر زمانهای دراز در آن ساکن بوده و تاریخ، فرهنگ و اصالت خویش را در چارچوب آن جستجو می کرده اند. ادامه‌ی خواندن

قلعه نادر بهمئی

سرزمین مشترک بعنوان اصلی ترین بخش از عناصر مهّم تشکیل دهنده هویت اقوام و ملّت ها، همواره مورد توجه ویژه قرار داشته است. انسان همیشه نسبت به سرزمین مادری خویش احساس تعلق می نموده تا جاییکه در فرهنگ ایرانی از سرزمین ایران بعنوان میهن و وطن در جایگاه مادر ایرانیان نام برده می شود. ادامه‌ی خواندن

مال مُلا موسی

ايل بهمئي در كليّت خويش داراي ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي است. همانگونه كه در پُست ساختار ايل بهمئي اشاره گرديده است؛ دكتر نادر افشار نادري ساختار ايل بهمئي را به ترتيب  شامل: ايل، تيره، طايفه و دَهه، مال و خانوار مي نامد. ادامه‌ی خواندن

قلعه ی نجفِ بهمئی

دكتر نادر افشار نادري در جزوه مونوگرافي ايل بهمئي كه به سال 1347 منتشر شده است، درباره سرزمين بهمئي اشاره مي نمايد: بهمئي، سرزمين وسيع و ناشناخته اي است. مردم اين سامان و آثار باستاني آن تا به حال مورد مطالعه قرار نگرفته اند. ادامه‌ی خواندن

جغرافیای ایل بهمئی

بَهْمِئی، منطقه وسيعی است در جنوب غربی ایران واقع در غرب استان کُهْگيلويه بويراحمد و شرق استان خوزستان که حدود آن از شمال به خط الرأس کوه کارون (غارون) در جنوب استان چهارمحال و بختیاری، از غرب به خاک جانَکی گرمسير و رامهرمز و از جنوب به حومه ی شهرستان بهبهان محدود می شود و شرق آن را خاک ایل طيبی فراگرفته است. ادامه‌ی خواندن