پراکندگی قوم لر

قبل از آنکه برخی اقوام آریایی کوچ معروف خود را به سوی فلات ایران آغاز کنند، کهن‌ترین مردم ساکن ایران که صاحب خط بوده و از خود نام و نشانی به جا گذاشته‌اند همانا عیلامی‌ها هستند. محدوده عیلام شامل تمام استان خوزستان و کهگیلویه، بخش‌های جنوبی استان لرستان و همچنین قسمت‌هایی از ایلام، بختیاری، بوشهر و فارس امروزی بوده است. ادامه‌ی گفتار