لرهای فیلی در سفرنامه داگلاس

در ادامه پست پیشین و سفرنامه ویلیام داگلاس سیاستمدار و  قاضی مشهور دیوانعالی ایالات متحده آمریکا در میان لرها که دو بار طی سالهای 1949 (1328 شمسی) و 1950 (1329 شمسی) به خاورمیانه سفر کرده بود، گفتار حاضر به مکتوبات وی درباره لرهای فیلی (لر کوچک) می‌پردازد. ادامه‌ی گفتار

لرهای بختیاری در سفرنامه داگلاس

لرها پس از سلسله اتابکان لر بزرگ و لر کوچک، هرچند یکپارچگی سابق را بازنیافتند امّا در تحولات جاری همیشه حرفی برای گفتن داشته‌اند به‌ویژه بختیاری‌ها که از دوره صفویه ببعد همواره یک پای سیاست کشور و بعضاً مدعی تاج و تخت نیز بودند. نقش بختیاری در عرصه سیاست کلان کشور، پس از تشکیل ایلخانی متحد در زمان حسینقلی خان زراسوند دورکی، جانی دوباره گرفت به‌گونه‌ای که نمود بارز آن را می‌توان در ایفای نقش برجسته آنان در جنبش مشروطیت و فتح تهران مشاهده کرد. ادامه‌ی گفتار