به یاد دکتر نادر افشار نادری

دكتر نادر افشار نادري، داراي درجه دكتراي مردم شناسي از پاريس فرانسه درسال 1344 و از علاقمندان به مطالعه ي مردم شناسي عشاير ايران بود. دكتر افشار نادري عشاير كهگيلويه، لرهاي غرب ايران، عشاير تركمن، شاهسون هاي آذربايجان، كردهاي كردستان و كرمانشاه، عرب هاي دشت ميشان، بخشي از تركهاي قشقايي و عشاير كرمان را مورد مطالعه قرار داده بود. ادامه‌ی خواندن