مسکن در ایل بهمئی: کومه

مسکن در ایل بهمئی: کومه

مسکن در ایل بهمئی: کومه

مهم ترین مناطق رشد نباتات مورد نیاز ساخت کومه در « تنگ چویل »، « ابوالفارس » و « تَشان » است. هرکومه بیش از سه إلی چهار سال دوام نمی آورد و باید از نو بنا شود. برای ساختن کومه یا هر نوع مسکن دیگر در بهمئی مرد و زن دوش به دوش یکدیگر کار می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.