مسکن در ایل بهمئی: کپَر

مسکن در ایل بهمئی: کپَر

مسکن در ایل بهمئی: کپَر

اساس ساختمان این نوع کپر چند « لَت » سیاه چادر و مقداری نی و چند ستون چوبی به نام رِگ می باشد. معمولاً تعداد رگ ها چهار قطعه است که در چهار گوشه ی کپر در زمین به صورت عمودی برپا می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.