مسکن در ایل بهمئی: کرِّه

مسکن در ایل بهمئی: کرِّه

مسکن در ایل بهمئی: کرِّه

این نوع مسکن را که می توان ساده ترین نوع آن در منطقه ی بهمئی دانست، عموماً در زیر درختان کهنسال و مرتفع بوجود می آورند و آن به صورت دیواره ای کوتاه است که از روی هم چیدن قلوه سنگ ها بنا می شود و بدون ملاط است. ارتفاع این دیواره در حدود شصت تا هشتاد سانتیمتر است و ضخامت آن حدود نیم متر می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.