دکتر رسترپو در مراسم عروسی در ایل بهمئی

خانم دکتر الویا رسترپو، همسر مرحوم دکتر نادر افشار نادری در کتاب ارزشمند زنان ایل بهمئی که نتیجه ی تحقیقات میدانی او در اواسط دهه چهل و اوایل دهه پنجاه شمسی در بین بهمئی ها بود به مبحث ازدواج در ایل بهمئی در جنبه های مختلف آن می پردازد؛ از جمله مراسم ازدواج در میان بهمئی ها. وی در خصوص مراسم ازدواج در میان بهمئی ها به مراحل مختلف آن اشاره میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.