تنگ ماغر بهمئی

تنگ ماغر بهمئی

اهمیّت تنگ ماغر در شهرستان بهمئی از آن جهت است که هم اکنون دسترسی عمده از راه زمینی به آثار باستانی تنگ سولک و همچنین منطقه سردسیری بهمئی احمدی بوسیله امتداد جاده بهبهان به لیکک که از میان تنگ ماغر می گذرد، امکان پذیر است. در تصویر فوق دورنمایی از کوه قلعه نادر نیز مشخص می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.