بی تفنگی

بی تفنگی: بیتی از ابوالقاسم خورشیدی درباره اصالتهای قوم لر

بی تفنگی

برنو برای عشایر لر یادآور یاوری باوفا و کارآمد در موقعیت های سخت زندگی، از تأمین امنیّت خانواده و دامهایشان گرفته تا دوران سخت مبارزه بر علیه سیاست های ضد عشایری رضاشاه پهلوی است. تا جاییکه نام برنو عجین شده با فرهنگ ایلیاتی لرها است. بیت زیبای فوق اثر ابوالقاسم خورشیدی فرزندی هنرمند از تبار بهمئی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.