عکس سرزمین بهمئی

سرزمین بهمئی: برگرفته از کتاب زنان ایل بهمئی اثر دکتر الویا رسترپو

سرزمین بهمئی

سرزمین اولیه بهمئی ها ناحیه لیراو در بخش بهمئی مهمدی سردسیر کنونی بوده است. با گذشت زمان و ازدیاد جمعیت و نیاز به مراتع جدید برای دامداری، بهمئی ها نیز به مناطق اطراف نقل مکان نموده اند. بر همین اساس احمدی ها با عبور از رشته کوه های سیاه و سفید، ابتدا بخش مُمبی و سپس با گذشتن از رشته کوه حاتم، نواحی لیکک، کت و ابوالفارس را متصرف شده و به سرزمین خویش اضافه نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.