بیت لری شاه بلوطم بگره

معنی: اگر شاه بلوط من به ثمر بنشیند و آن بزم که گوش‌های متوسطی دارد بزاید و چنان پیش آید که بلوط شیرین شده و آماده و دوغ را با هم داشته باشم آرزویم برآمده است؛ توضیح اینکه منظور از شاه بلوط همان بلوط معمولی است.

عزیز رخش خورشید، یکی از پژوهشگران همراه دکتر نادر افشار نادری در پروژه مطالعاتی تیم پژوهشی گروه عشایری موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران به کهگیلویه در دهه چهل شمسی می‌نویسد: به نظر ما این بیت که اغلب مردم آنرا می‌دانند و محصول ذهن و اندیشه خود آنان است حداقل از چهار امر حکایت می‌کند: که الگوی مصرف و حدود توقع در این زمینه چقدر ساده و محدود است که غذا اولین و مهمترین احتیاج این جامعه عشایری است که جامعه ارضای احتیاجات اساسی خود را در محیط خویش در کوه‌ها و دشت‌های سرزمین خویش و در دامهای خود جستجو می‌کرده است که مردم ادامه زندگی خویش را وابسته به کرم خداوند و فرستادن باران می‌دانند تا کربل بتواند بزاید و شاه بلوط بتواند بارور شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *