زمینهای زیر کشت ده قلعه مرکزی سی سخت در دهه چهل

دکتر جواد صفی‌نژاد همکار و همراه دکتر نادر افشار نادری در سفر مطالعاتی تیم پژوهشی گروه عشایری مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران به کهگلیویه، می‌نویسند: گندم در تمام منطقه سی‌سخت بزرگ‌ترین رقم زیر کشت را تشکیل می‌دهد زیرا مصرف نان خانوار را بایستی تأمین نماید و مازاد آن در صورت موجود بودن، به صورت مبادله انجام می‌پذیرد و به ندرت به فروش می‌رسد. کشت جو به درجه اهمیت کشت گندم نیست و در مجموع گندم پنج برابر بیشتر از جو کشت می‌گردد. شبدر و ذرت جهت تعلیف دام کاشته می‌شود و بقیه محصول به مقدار کم و جهت استفاده غذایی سکنه کشت می‌گردد و بیشتر احتیاجات داخلی خانوارها را تأمین می‌نماید. هر خانوار کمی سبزی و صیفی و سیب‌زمینی در اطراف منزل خود کاشته و پس از تأمین احتیاج، اگر مازادی داشته باشد در محل مبادله می‌گردد. باغ‌های ده بیشتر به کشت درختان مو اختصاص دارد و مازاد انگور به دست آمده به صورت کشمش و شیره در اطراف با برنج مبادله یا در شهرضا به فروش می‌رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *