مقایسه ساختار اجتماعی هفت‌لنگ و چهارلنگ بختیاری

دکتر جواد صفی‌نژاد می‌نویسند: رده‌بندی‌های ایل بختیاری را بر اساس آنچه نگارنده [دکتر صفی‌نژاد] در پژوهشهای میدانی و یا از منابع شفاهی و یا کتبی به دست آورده، در جدول فوق تدوین شده است. رده‌بندی‌های ساختی شاخه‌های مختلف هفت‌لنگ کاملاً بر هم منطبق، ولی در چهارلنگ تفاوت‌هایی مشاهده می‌گردد؛ رده‌های طایفه محمودصالح چهارلنگ همانند رده‌های مختلف هفت‌لنگ ولی در طایفه ممیوند چهارلنگ اساس و مفهوم تقسیمات یکسان ولی در اصطلاحات متداول محلی همانند نمی‌باشند شاید این اختلاف متأثر از رده‌های ساختی عشایر همسایه باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *