شعر ایل من اثر کوروش کیانی قلعه سردی

شعر زاگرس و ایل من اثر کوروش کیانی

شعر ایل من

بخش مهّمی از سرگذشت و تاریخ قوم لر را بایستی در میان تنگه‌ها و ارتفاعات جستجو کرد. درهم‌تنیدگی و پیوستگی لرها با زاگرس آنچنان است که می‌توان آنان را وارثان خلف آن جبال معظم دانست. (با سپاس از گووی ارجمند جناب آقای ابوالقاسم خورشیدی فرزند هنرمند ایل بهمئی برای بررسی شعر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.