ایل راه های طوایف ایل بهمئی

ایل راه های طوایف ایل بهمئی

ایل راه های طوایف ایل بهمئی

مسیر ایل راه های طوایف ایل بهمئی از مناطق گرمسیری به سردسیر و سرحد. منطقه ی بهمئی با مشخصات و ناهمواری هایش، از نظر ساختمان طبیعی به سه قسمت بهمئی گرمسیری، بهمئی سردسیری و بهمئی سرحدی تقسیم می شود. در این میان کوه سفید، قلمرو سرحدی طوایف احمدی و کوه سیاه قلمرو سرحدی علاءالدینی هاست و غارون سرحد مشترکی است میان طوایف مهمدی گرمسیر، مهمدی سردسیر و علاءالدینی که هر کدام با طلایه های مشخصی آن را در اختیار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.