بهمئی ها در فارسنامه ناصری

منطقه ی کُهْگيلويه با مساحتی نزديک به 15500 کيلومتر مربع در جنوب ايران و ميان رشته کوه های زاگرس قرار گرفته است. کهگيلويه منطقه ی کوهستانی است که از شرق با سرزمين تُرکهای قشقايي در استان فارس ، از شمال غرب و غرب با سرزمين بختياری و استانهای اصفهان و خوزستان و از جنوب با شهرستان ديلم در استان بوشهر(که خود زمانی جزء فرمانداری کل کهگيلويه بود) همسايه است. ادامه‌ی خواندن

جغرافیای ایل بهمئی

بَهْمِئی، منطقه وسيعی است در جنوب غربی ایران واقع در غرب استان کُهْگيلويه بويراحمد و شرق استان خوزستان که حدود آن از شمال به خط الرأس کوه کارون (غارون) در جنوب استان چهارمحال و بختیاری، از غرب به خاک جانَکی گرمسير و رامهرمز و از جنوب به حومه ی شهرستان بهبهان محدود می شود و شرق آن را خاک ایل طيبی فراگرفته است. ادامه‌ی خواندن