بهمئی ها در فارسنامه ناصری

منطقه ی کُهْگيلويه با مساحتی نزديک به 15500 کيلومتر مربع در جنوب ايران و ميان رشته کوه های زاگرس قرار گرفته است. کهگيلويه منطقه ی کوهستانی است که از شرق با سرزمين تُرکهای قشقايي در استان فارس ، از شمال غرب و غرب با سرزمين بختياری و استانهای اصفهان و خوزستان و از جنوب با شهرستان ديلم در استان بوشهر(که خود زمانی جزء فرمانداری کل کهگيلويه بود) همسايه است. ادامه‌ی خواندن