ایی زمستون نیروه

شعر لری: فصل بهاری نی دیه اثر قاسم سلیمانی

فصل بهاری نی دیه

از برای اصالتهایی که روز به روز بیشتر رنگ باختند تا آنکه هم اکنون تنها نمایی کم رنگ از آنها در خیال پیران و بزرگان باقیمانده است. صفا، صمیمیت و صداقت و شجاعتی که مردمان لرتبار در آسمان بی مثال آن جلوه گری می کردند. (با تشکر از گووی عزیز آقای ابوالقاسم خورشیدی برای بررسی شعر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.