داد و بیدادم سی ایلم

شعر لری: داد و بیدادم سی ایلم اثر قاسم سلیمانی

داد و بیدادم سی ایلم

از برای اصالتهایی که روز به روز بیشتر رنگ باختند تا آنکه هم اکنون تنها نمایی کم رنگ از آنها در خیال پیران و بزرگان باقیمانده است. صفا، صمیمیت و صداقت و شجاعتی که مردمان لرتبار در آسمان بی مثال آن جلوه گری می کردند. (با تشکر از گووی عزیز آقای ابوالقاسم خورشیدی برای بررسی شعر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.