نخستین اصلاحیه نمودار درختی قوم لر

پس از گذشت نزدیک به 9 سال، همانگونه که مکرراً در بخش دیدگاههای وبسایت وعده داده شد، «نخستین اصلاحیه نمودار درختی قوم لر» تهیه گردید؛ در این راه سعی گشت از منابع تکمیلی استفاده گردد. ضمن اینکه شایسته است نکات زیر در رابطه با نمودار مذکور مورد عنایت قرار گیرند:
الف) در نمودار تلاش شده تا کلیاتی از چارچوب قوم لر ارائه گردد امّا شناخت تمام و کمال تقسیم‌بندی لرها در سیر تاریخی آنها نیازمند نمودارهای متعدد بوده و از توان یک چارت خارج می‌باشد.
ب) با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نمودار با استفاده از آثار حکومتگران برجسته‌ای چون سردار اسعد بختیاری و نیز اساتید علوم اجتماعی و مردمشناسی همچون دکتر نادر افشار نادری، دکتر جواد صفی‌نژاد و دکتر سکندر امان‌اللهی بهاروند تهیه شده است و آندسته عمدتاً به سازمان سیاسی اجتماعی ایلات و طوایف می‌پردازند و نه روابط نسبی و خونی، ناگفته پیداست اتحادها (خین و چو/برد و چو) و جابجایی‌ها نقش مهّمی در این رابطه ایفا می‌کرده‌اند. پس فضای عمومی چارت بر آن اساس شکل گرفته است.
ج) به تناسب و تقارن ظاهری نمودار نیز حتی‌الامکان توجه گردیده و در همین راستا در برخی موارد رده‌های بیشتری آورده شده‌ و یا بعضی دیگر در توضیحات عکس افزوده شده‌اند. مثلاً در قسمت بهمئی احمدی از لیراوی کوه کهگیلویه و نیز زراسوند از باب دورکی هفت لنگ بختیاری، «4 رده» ذکر شده است؛ همچنین گروههایی از سادات کهگیلویه و بختیاری که بلحاظ محدودیت گرافیکی در نمودار درج نگشته‌اند، در خط 53 از توضیحات بدانها اشاره شده است.
د) سازمان سنتی ایلات و طوایف در گذر زمان با جذب گروههای جدید و یا پراکندگی برخی دیگر دچار تغییر و دگرگونی می‌شدند بنابراین چیستی و ماهیت آنها را بایستی در چارچوب سیر تاریخی نگریست. ضمناً یادآوری می‌گردد ساختارهای فوق تا اوایل دهه چهل شمسی پابرجا بوده‌اند زیرا پس از اصلاحات ارضی، نظام سیاسی خویش را از دست داده و با گسترش هیمنه تکنولوژی در عصر صنعت و ارتباطات و نیز پیشرفت زندگی یکجانشینی و شهرنشینی، بیشتر و بیشتر تضعیف گردیدند تا آنجا که یاد و خاطره‌ای از آن در خیال و ذهن پیران و بزرگان باقی ماند.
هـ) در طول قرن‌های متمادی پیوندهای نسبی و سببی در کنار عناصری همچون سرزمین، تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم، دین و آئین، زبان و ساختارهای سیاسی تشکیل دهنده هویت مردمان لرتبار بوده است.
در پایان ضمن پاسداشت «اصالت‌ لر» که چیزی جز صفا، صمیمیت، صداقت و شجاعت نبوده، مجدداً از همه بزرگوارانی که با همیاری و همراهی خویش، این امر را ممکن ساختند بویژه مخاطبین گرامی که با نظرات سازنده‌ی خود، یاری‌گر بودند تشکر و قدردانی می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.