عکس رسم چوب بازی در ایل بهمئی

رسم چوب بازی در ایل بهمئی

رسم چوب بازی در ایل بهمئی

جوان بهمئی در مراسم سنتیِ چوب بازی در یک جشن ازدواج، بخشی از پوشاک سنتی را با پوشاک شهریِ آنروزها در هم آمیخته است. بدین صورت که شب کلاه بر سر و چوغای پشمی بر تن را با پیراهن و شلوار ساده شهری به رنگ سفید و سیاه درهم آمیخته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.