نمودار درختی ایل هداوند

نمودار درختی ساختار قوم لر؛ ایل هداوند

ساختار قوم لر؛ ایل هداوند

از کلام پژوهشگران چنین بر می آید هداوندها جزو زیرمجموعه های لر کوچک بوده اند و به دلیل پشتیبانی از حکومت زندیه که خود از تبار لر بوده به استان فارس امروزی نقل مکان نمودند. اینگونه بنظر می آید پس از انقراض سلسله زند بوسیله قاجارها، آقامحمدخان از بیم لرها برخی از آنان من جمله هداوندها را از فارس به نواحی دیگر تبعید کرد.

4 thoughts on “نمودار درختی ایل هداوند

  1. شیرکوند یکی از طایفه های بزرگ هداونده شیرکوند خودش شاخه داره پس شیرکوند کو؟؟

    • سلام
      1- نمودار فوق بر اساس کتاب ایلها و طوایف عشایری ایران نوشته دکتر ایرج افشار سیستانی تهیه شده است و از برای حفظ امانت اثر، در شاخه‌بندی آن تغییری صورت نگرفته است.
      2- برخی اقوال «شیرکوند» را نام دیگر «هداوند» ذکر می کنند. به هر سوی باب پژوهش در این زمینه باز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.