نمودار درختی ایل هداوند

نمودار درختی ساختار قوم لر؛ ایل هداوند

ساختار قوم لر؛ ایل هداوند

از کلام پژوهشگران چنین بر می آید هداوندها جزو زیرمجموعه های لر کوچک بوده اند و به دلیل پشتیبانی از حکومت زندیه که خود از تبار لر بوده به استان فارس امروزی نقل مکان نمودند. اینگونه بنظر می آید پس از انقراض سلسله زند بوسیله قاجارها، آقامحمدخان از بیم لرها برخی از آنان من جمله هداوندها را از فارس به نواحی دیگر تبعید کرد.

2 thoughts on “نمودار درختی ایل هداوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.