تقسیمات اقلیمی بابویی در دهه چهل خورشیدی

حسن پارسا از همکاران و همراهان دکتر نادر افشار نادری در دهه چهل خورشیدی و عضو تیم پژوهشی گروه عشایری مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در سفر مطالعاتی به کهگیلویه می‌نویسد: اگر منطقه بابویی را از لحاظ مناطقی که پشتکوه و زیرکوه نامیده می‌شود بخواهیم تقسیم کنیم مناطق باشت، چهارراه گشین (برآفتاب) و دلی باوی و دوتو، پشتکوه و کوهمره، پشت‌بند و زیربند، زیرکوه محسوب می‌شوند زیرا کوه خامی مرز بین دو قسمت را مشخص می‌کند، دامنه‌های شمال کوه خامی پشتکوه و دامنه‌های جنوبی آن زیرکوه نامیده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *