نمودار درختی دهه شیخ از طایفه علاءالدینی

نمودار درختی دهه شیخ از طایفه علاءالدینی

نمودار درختی دهه شیخ از طایفه علاءالدینی

طایفه شیخ علاءالدینی یکی از شش طایفه زیرمجموعه ی طایفه علاءالدینی ایل بهمئی می باشد. طایفه شیخ خود نیز از پنج دهه اصلی بنامهای دهه حسنعلی، دهه بخشعلی، دهه لطفعلی، دهه مراد و دهه سهو سازمان یافته است. افراد دهه های کوچک و دهه ی بزرگ شیخ علاءالدینی همه پسر عمو هستند و بین آنها تعلق به دهه ی شیخ شالوده همکاری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.