نمودار درختی طوایف بیژنی بهمئی

نمودار درختی طوایف بیژنی بهمئی

ساختار طوایف بیژنی

طوایف بیژنی علاوه بر شهرستان بهمئی، در بخشهایی از استان خوزستان حضور دارند. بعنوان مثال شاخه هایی از طوایف گُهرلی، بُلُواسی، بالیاوی، ویسی، غیبی، شه مَصیری و تاکائیدی در روستاهای ابوالفارس، بن رشید، دوکهک، باصدی، جوبجی، دِه صَفَر، کُهله، بنه قیطاس، بنه عسکر، بنه عباس، سرجوشر، آبلش و روستای ویسی گُل زرد ساکن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.