یاریار لری بهمئی: شعر تاو اوی برف دلم

فاخرترین بخش در بین اشعار ایلیاتی بهمئی، یاریار بوده است. یاریار داستان فراق و غم هجران را بیان می کند؛ این دوری جانسوز می تواند دوری از یک معشوق زمینی و یا هم ترک طبیعتِ ییلاق و قشلاق در زمان کوچ باشد. (با سپاس از گووی ارجمند جناب آقای ابوالقاسم خورشیدی فرزند هنرمند ایل بهمئی برای بررسی شعر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.