قلمرو سیاسی طوایف بهمئی در دهه چهل شمسی

همانگونه که در تصویر فوق مشخص می‌باشد دکتر نادر افشار نادری درباره مقایسه نظام سیاسی ایل بهمئی و بویراحمد می‌نویسند که در بهمئی بستگان خان می‌توانسته‌اند خان طایفه باشند و برای خود دستگاه حکومتی نیمه‌مستقل فراهم آورند. چون این خوانین، هم از طرف پدر با یکدیگر نسبت داشتند و هم از طریق ازدواج پیوند آنها مستحکم می‌شد. بنابراین بین آنها کمتر نزاع رخ می‌داد. به همین دلیل اصولاً در ایل بهمئی به ندرت به کدخدایی پرقدرت مانند کدخدایان بویراحمد برمی‌خوریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *