قلمرو سیاسی طوایف بهمئی در دهه چهل شمسی

دکتر نادر افشار نادری درباره تصویر فوق و مقایسه نظام سیاسی ایل بهمئی و بویراحمد می‌نویسند که در بهمئی بستگان خان می‌توانسته‌اند خان طایفه باشند و برای خود دستگاه حکومتی نیمه‌مستقل فراهم آورند. چون این خوانین، هم از طرف پدر با یکدیگر نسبت داشتند و هم از طریق ازدواج پیوند آنها مستحکم می‌شد. بنابراین بین آنها کمتر نزاع رخ می‌داد. به همین دلیل اصولاً در ایل بهمئی به ندرت به کدخدایی پرقدرت مانند کدخدایان بویراحمد برمی‌خوریم.
در همین راستا قلمرو سیاسی خوانین تیره مهمدی که همگی عموزاده و از اولاد ملا علیشیر بهمئی بوده‌اند را در عکس بالا می‌توان مشاهده نمود. ضمناً همانگونه که دکتر افشار نادری اشاره کرده‌اند تقسیمات تیره احمدی دارای خان نیست چون خان ایل در سرزمین احمدی ساکن بوده و مستقیماً بر طوایف جلالی، بیژنی و یوسفی حکومت می‌کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *