روایت بایوجمان بهداروند

روایت بایوجمان بهداروند

روایت مرحوم دکتر نادر افشار نادری

انتساب بهمئی به بهداروند روایتی سینه به سینه که در بین برخی از بهمئی ها نقل شده بود و دکتر نادر افشار نادری نیز بدان در تحقیقات خود اشاره کرده اند. ایشان نکته ی اساسی و مهّم در افسانه فوق را این امر دانسته اند که همه ی افراد ایل بهمئی چه افراد عادی و چه کدخدا و خان خود را دارای یک نیای مشترک می دانستند و همین امر وظایف و تعهدات بسیار زیادی را برای آنها ایجاد می کرده است

1 thought on “روایت بایوجمان بهداروند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.