روایت بایوجمان بهداروند

نمودار روایت بایوجمان بهداروند

روایت مرحوم دکتر نادر افشار نادری

انتساب بهمئی به بهداروند روایتی سینه به سینه که در بین برخی از بهمئی ها نقل شده بود و دکتر نادر افشار نادری نیز بدان در تحقیقات خود اشاره کرده اند. ایشان نکته ی اساسی و مهّم در افسانه فوق را این امر دانسته اند که همه ی افراد ایل بهمئی چه افراد عادی و چه کدخدا و خان خود را دارای یک نیای مشترک می دانستند و همین امر وظایف و تعهدات بسیار زیادی را برای آنها ایجاد می کرده است

1 thought on “روایت بایوجمان بهداروند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.