یاریار لری بهمئی: آه سردم بگرت

یاریار لری بهمئی: آه سردم بگرت

آه سردم بگرت

ادبیات و موسیقی یکی از عناصر مهم فرهنگ و هویت بهمئی‌ها است. اشعار بهمئی علاوه بر نمایاندن تعلقات و خواستهای دورنی فرد، وسیله ای برای پویایی فرهنگ و حفظ لهجه بهمئی بوده و می باشد. در این بین یاریارها جایگاه ویژه‌ای را بخود اختصاص داده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.