غم برنو بلند

غم برنو بلند: بیتی از ابوالقاسم خورشیدی درباره اصالتهای ایل بهمئی

غم برنو بلند

بیتی از ابوالقاسم خورشیدی فرزند هنرمند ایل بهمئی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.