ایلات کُهگیلویه در دوره قاجاریه

بر اساس مندرجات کتاب فارسنامه ناصری؛ با تکیه بر بخشی از ایلات لیراوی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.