شجره نامه ایل بهمئی

نمودار درختی روایتی از شجره نامه ایل بهمئی

روایتی از شجره نامه ایل بهمئی

روایتی از شجره نامه ایل بهمئی که نسب بهمئی ها را به خاندان گیلویه و لر بزرگ می رساند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.