شجره نامه ایل بهمئی

روایتی از شجره نامه ایل بهمئی

روایتی از شجره نامه ایل بهمئی

روایتی از شجره نامه ایل بهمئی که نسب بهمئی ها را به خاندان گیلویه و لر بزرگ می رساند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.